Botox mot huvudvärk och tandgnisslan

Den vanligaste formen av av huvudvärk är spänningshuvudvärk. Den är ofarlig och sällan svår och går oftast över av sig själv. Huvudvärken kan bero på spända muskler, men det kan även ha andra orsaker. Värken utlöses ofta av t.ex stress, trötthet och känslomässiga påfrestningar.

Migrän är en mycket smärtsam huvudvärk. Den drabbar oftast bara ena sidan av huvudet och kan föregås av synrubbningar som ofta följs av illamående och kräkningar. Migrän är en vanlig sjukdom som drabbar cirka 15 procent av befolkningen i västvärlden.

Spänning i tuggmuskulaturen kan ge besvär med tandgnisslan.

Behandling med Botox

Ungefär samtidigt som botox började användas inom skönhetsindustrin upptäckte flera kvinnor i USA att deras migrän och spänningshuvudvärk lindrades betydligt efter en behandling med botox mot rynkor i pannan. Men först för ett par år sedan började forskare studera om det fanns ett samband mellan botox och smärtlindringen.

En amerikans studie vid University of California i Los Angeles, USA, visar att hälften av de patienter med migrän som fick botox injicerat i pannan blev helt symtomfria under de månader som botox verkade. Forskarna upptäckte att det fanns ett samband mellan musklerna som orskar rynkor på pannan och migrän, och att värken försvinner när muskeln i pannan blir förlamad, vilket sker under en botoxbehandling.

Behandling av tandgnisslan med Botox ger hos de allra flesta en märkbarbart reducerad spänning i tuggmuskulaturen. I vissa fall försvinner spänningarna helt.

Än så länge finns ingen svensk studie om spänningshuvudvärk, migrän, tandgnisslan och botox.

Kontakta oss så återkommer vi till dig.