Botox mot rynkor och svett

Botox kan användas för att behandla tvärgående rynkor i pannan, argrynkor mellan ögonbrynen och för kråksparksrynkor runt ögonen. Man kan även öppna upp blicken och göra ett ögonbrynslyft. Botox kan också användas för behandling av näsrynkor, neddragna sura mungipor, rynkor runt munnen, skrynklig haka samt för att lyfta överläppskonturen och ge en sensuell mun. På halsen används läkemedlet för att strama upp käklinjen, den s k Nefertitelinjen, för att behandla strama stråk (s.k. platysmal bands) och rynkor i decolletaget.

Botox för rynkor och svettning, hyperhidros, spänningshuvudvärk och tandgnissling

Botox är ett läkemedel som har använts inom sjukvården i över 20 år. Botox används även för estetiska behandlingar där man tar bort rynkor genom att tillfälligt försvaga mimiska muskler i ansiktet. Botox blockerar signalen mellan nerv och muskel så att muskeln inte kan dra ihop sig. På samma sätt blockeras signalen mellan nerv och svettkörtel och hämmar svettproduktionen. Botox används för att behandla armsvett, handsvett, fotsvett och svettning i ansikte och ljumskar.

Svettbehandling, hyperhidros

Onormal svettning, hyperhidros, är vanligt men ändå obekvämt. Med Botox finns en effektiv svettbehandling. Botox används för att behandla primär hyperhidros, onaturligt hög svettproduktion som inte hör ihop med stress, nervositet eller någon sjukdom. Behandlingen mot armsvett och svettning i ansikte eller ljumskar gör inte särskilt ont och bedövning behövs inte. Hyperhidrosbehandlingen ger inga biverkningar, möjligen svag rodnad eller ömhet de första dagarna. Botoxbehandlingen inleds ofta med ett svettest (Minors test) då svettkörtlarnas utbredning kartläggs. Därefter injiceras botox med små tunna nålar där det finns svettkörtlar. Behandling av handsvett och fotsvett görs med bedövning och innebär då inget större obehag. Efter hyperhidrosbehandling upphör svettningarna i det närmaste helt, och effekten sitter i 6-15 månader, varefter en ny botoxbehandling görs.

Minskad spänningshuvudvärk, migrän och tandgnissling med Botox

Spänning i tuggmuskler, pannmuskler och nackmuskler kan ge tandgnissling och spänningshuvudvärk och bidra till uppkomst av migrän. Behandling med Botox kan minska muskelspänning och spänningshuvudvärk. Migrän kan också i vissa fall minska om man behandlar med Botox.

Behandling med Botox är inte särskilt smärtsam eftersom den sker med en mycket tunn nål. Oftast syns inte behandlingen men någon enstaka gång kan man få ett blåmärke som behöver sminkas över. Effekten kommer inom några dagar och sitter i 3-6 månader för rynkor, spänningshuvudvärk och tandgnissling. I ansiktet arbetar vi med mycket små doser och försvagar muskeln precis så mycket som behövs för att släta ut rynkan men ändå behålla en mimik i ansiktet. För estetisk behandling säljs Botox även under namnet Vistabel.