Nedanstående bilder visar exempel på resultat av behandling med Powerlite®InShape.